SJ MOSFET

芯长征的SJ MOSFET是一种新颖的中高压单极性功率器件,主要通过采用电荷平衡技术来实现极低的导通电阻性能,目前是电源领域最有生命力的功率器件。


芯长征的SJ MOSFET通过采用多次外延技术实现了极低导通电阻RDSON和FOM优值(RDSON*Qg),应用中可减少系统功率损耗并提高其转换效率,并且通过采用寿命控制技术对部分产品体二极管反向恢复特性进行了优化,实现了高性能和优异反向恢复特性产品。目前可提供电压范围600V~800V,电流范围4A~100A的系列产品。产品特点

·外层外延工艺,改善EMI;

·低FOM值,降低导通和开关损耗;

·高EAS能力,优异反向恢复特性产品

Part NumberPackageVDSS(V)

ID(A)@

25℃

V(GS)th (V) typ

RDS(on)(Ω)@

VGS=10V 25℃ max

QG(nc)
TO-247600663-40.041140
MPSW60M043CFDTO-247600663-50.043140
MPSX60M082TO-220F TO-247600433-40.08272
MPSW60M086CFDTO-247600433-50.08672
TO-24760026.62-40.11565
TO-24760021.42-40.1550
TO-220F TO-220     TO-262 TO-263 TO-247600202.5-3.50.1638.5
MPSA60M160CFDTO-220F600203-50.1642
MPSC60M160CFDTO-263600203-50.1642
TO-220F60017.62-40.1940
TO-24760017.62-40.1940
DFN8×860018.62-40.19540
TO-220F600152-40.2427
MPSA60M250CFDTO-220F600153-50.2527
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252600113-40.3720
TO-220F60010.92-40.3522.6
TO-25260010.92-40.3522.6
TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260083-40.613.4
TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260062.5-4.50.7610.4
TO-25160052-40.99.3
TO-25260052-40.99.3
TO-220F60052-40.99.3
TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260042.5-4.50.948.8
TO-24765064.92-40.045186
MPSW65M046CFDTO-247650623-50.046 143
MPSW65M092CFDTO-247650413-50.09272
TO-24765029.12-40.1175
TO-220F65029.12-40.1175
TO-247650252-40.1365
TO-220F650252-40.1365
TO-220F65020.42-40.16550
TO-24765020.42-40.16550
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 DFN8×8650202.5-3.50.1738.5
MPSA65M180CFDTO-220F650203-50.1842
TO-220F65016.82-40.2140
TO-26365016.82-40.2140
TO-22065016.82-40.2140
TO-26265016.82-40.2140
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 DFN8×8650152-40.2627
MPSA65M280CFDTO-220F650153-50.2827
MPSC65M280CFDTO-263650153-50.2827
TO-26265012.32-40.3227
TO-220F65012.32-40.3227
TO-26365012.32-40.3227
TO-25165012.32-40.3227
TO-25265012.32-40.3227
TO-22065012.32-40.3227
DFN8×865012.32-40.3227
TO-220F65010.42-40.3822.6
TO-25265010.42-40.3822.6
TO-220FT65010.42-40.3822.6
TO-26365010.42-40.3822.6
TO-22065010.42-40.3822.6
TO-25165010.42-40.3822.6
TO-26265010.42-40.3822.6
DFN8×865010.42-40.3822.6
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8650112.5-4.50.3920
TO-220F6509.22-40.4520
TO-2206509.22-40.4520
TO-2636509.22-40.4520
TO-2626509.22-40.4520
TO-2526509.22-40.4520
TO-2516509.22-40.4520
TO-220F6507.62-40.5516
TO-2516507.62-40.5516
TO-2526507.62-40.5516
TO-2636507.62-40.5516
TO-2626507.62-40.5516
TO-220F6506.72-40.6414
TO-2206506.72-40.6414
TO-2526506.72-40.6414
TO-2636506.72-40.6414
TO-2626506.72-40.6414
TO-2516506.72-40.6414
DFN8×86506.72-40.6414
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*865082.5-4.50.6513.4
TO-220F TO-220 TO-251 TO-25265062.5-4.50.8110.4
TO-2626505.52-40.8311.2
TO-2516505.52-40.8311.2
TO-220F6505.52-40.8311.2
TO-2526505.52-40.8311.2
TO-2636505.52-40.8311.2
TO-220F TO-220 TO-251 TO-25265042.5-4.50.998.8
TO-220F6504.82-419.3
TO-2526504.82-419.3
TO-2516504.82-419.3
TO-220F65032.5-3.51.55.5
TO-25165052.5-3.51.65.5
TO-25265052.5-3.51.65.5
TO-220F65052.5-3.51.65.5
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247700202-40.1938.5
MPSA70M200CFDTO-220F700203-50.242
MPSX70M290TO-220F TO-220 TO-262 TO-263700152-40.2927
MPSA70M300CFDTO-220F700153-50.327
MPSC70M300CFDTO-263700153-50.327
TO-26370011.62-40.3627
TO-220F70011.62-40.3627
TO-25270011.62-40.3627
TO-25170011.62-40.3627
TO-220F700112-40.4222.6
TO-252700112-40.4222.6
TO-263700112-40.4222.6
TO-251700112-40.4222.6
TO-220F7007.32-40.616
TO-2527007.32-40.616
TO-2517007.32-40.616
TO-220F7006.42-40.7114
MPSD70M710BTO-2527006.42-40.7114
TO-2527005.22-40.9111.2
TO-220F7004.52-41.19.3
TO-2517004.52-41.19.3
TO-2527004.52-41.19.3
TO-25170052.5-3.51.55.5
TO-25270052.5-3.51.55.5
TO-220F70052.5-3.51.55.5
TO-220F800182-40.2543
TO-247800182-40.2543
MPSA80M380BTO-220F800132-40.3829
MPSD80M380BTO-252800132-40.3829
MPSA80M670BTO-220F80082-40.6717.4
MPSD80M670BTO-25280082-40.6717.4
MPSA80M850BTO-220F8006.62-40.8513.7
MPSD80M850BTO-2528006.62-40.8513.7

首页        公司‍简介                产品‍中心    技术‍实力         联系我们         加入我们

ABUIABAEGAAgv9WdvAUoxMbdwAcwIDgd

业务部:0755-21054557

ABUIABAEGAAgodadvAUowPP5hgUwFzgg

南京市江宁区九龙湖国际企业总部园A2座10层

山东省威海市荣成市崂山南路788号

贵州省贵阳市观山湖区金融101大厦B座18-1号

深圳市龙华新区民治大道567号优城商业广场北区A座A1112室

芯长征二维码.png    
ABUIABAEGAAg0tadvAUoz7_Q-wIwHzgW

邮箱:Sales@mp-tech.cn